Students Attendance for class B. Ed. - 2011-12

 

S. No. Student Name Father's/Mother's Name AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR TOTAL
AJAI KUMAR RAMSHAKAL 24 26 20 25 27 23 19 21 185
AMAN KUMAR GAUTAM DAYA SHANKAR GAUTAM 23 26 20 25 27 22 19 21 183
ANAND PAL CHAUDHARI RAMA SHANKAR PRASAD 23 25 20 25 27 23 17 22 182
ANKITA DEVI PREM CHAND 24 26 20 20 27 24 19 22 182
ANUPAMA SINGH JANARDAN SINGH 14 26 20 25 25 24 19 22 175
ARCHANA DUBEY SUBHASH CHANDRA DUBEY 24 24 20 20 27 24 18 22 179
ASHOK KUMAR YADAV RAMMURTI YADAV 11 26 20 25 25 23 20 23 173
DEEPA SINGH HARI SINGH 23 26 20 25 25 24 18 21 182
DHARMENDRA KUMAR MEMBER PAL SINGH 19 23 14 20 25 24 18 22 165
GAURI RAM PRASAD 24 26 20 21 27 23 18 20 179
HIMANSHU KUMAR ASHOK KUMAR 15 26 18 25 25 24 19 23 175
JAI GOPAL RAMAN LAL 18 22 20 25 27 24 18 23 177
KANCHAN SINGH INDRA PAL SINGH 15 22 19 20 25 24 19 22 166
KRISHNA PRATAP SINGH PRAVAL PRATAP SINGH 23 26 20 20 22 24 18 22 175
KRISHNA SHANKAR SHARMA KRIPA SHANKAR SHARMA 23 26 20 21 27 22 18 22 179
LAL CHAND RAJENDRA PRASAD 23 26 20 25 27 24 20 23 188
MOHAMMAD SAKIL AHAMAD MOHAMMAD JALIL AHMAD 18 26 20 25 27 23 19 23 181
MOINUDDIN SHEKH MUNVVAR SHEKH 23 26 20 18 27 23 19 22 178
MUNENDER GIRI SATISH GIRI 24 25 20 25 27 23 19 22 185
NILESH RAM NIVAS 22 26 20 25 27 22 19 22 183
NISHA SURESH CHANDRA - - - - - - - - -
PANKAJ KUMAR JAYA PAL SINGH 22 26 20 21 27 24 24 23 187
POOJA RANI BHARTI 24 26 20 25 27 23 19 21 185
PRADEEP KUMAR MAHABEER 19 24 20 20 24 24 19 22 172
PRADEEP KUMAR SHARMA SHIVKUMAR SHARMA 24 26 20 25 27 24 20 23 189
PRATIBHA GUPTA AMAR CHANDRA GUPTA 22 26 20 21 27 24 18 23 181
PRATIMA DEVI SUCHIT NARAYAN 24 26 20 25 27 24 19 23 188
RADHA RANI JEWAN LAL 18 26 20 25 27 22 19 22 179
RADHIKA RAMDHARI PRASAD 22 25 20 21 27 23 17 22 177
RAJ KUMAR BHAIRAV PRASAD 24 26 20 25 27 24 19 22 187
RAJEEV KUMAR MOOL CHANDRA 24 26 20 25 25 24 19 21 184
RAKESH GUPTA BENI PRASAD GUPTA 23 26 20 20 27 23 18 22 179
RAKESH KUMAR MATHURA 24 26 20 24 27 24 18 21 184
RITA DEVI RAMESH CHANDPA 22 24 18 20 23 23 18 22 170
S M ASKARI MEHDI S M TAQI ALI ABIDI 24 26 20 19 27 22 20 22 180
SANJEEV KUMAR RAVIKANT LAL 21 26 20 25 25 22 19 20 178
SARVESHA KRISHNA SHARMA KRISHNA CHANDRA SHARMA 24 24 20 25 27 24 19 22 185
SATYENDRA KUMAR JAGAT NARAIAN - - - - - - - - -
SHAILENDRA KUMAR RAO KANHAIYA LAL 24 26 20 25 27 24 19 22 187
SHASHIBALA RAMESH CHANDRA SAROJ 11 26 17 25 25 23 18 23 168
SHEO SHANKAR TEJ PRAKASH 22 26 20 25 27 23 18 21 182
SIMMI BARNWAL CHUNNU LAL BARNWAL 22 26 20 16 23 23 16 22 168
SUJEET KUMAR RAJ KUMAR 24 26 20 25 27 23 18 22 185
SUMAN YADAV BANSHRAJ YADAV 19 26 20 20 25 24 18 23 175
SUNIL KUMAR NANHE LAL 22 26 20 25 27 23 18 21 182
SURENDRA KUMAR VERMA RADHE SHYAM VERMA 24 26 20 25 25 24 19 22 185
SURENDRA PAL SINGH BABU RAM 24 26 20 25 27 24 20 21 187
SUSHIL KUMAR BHAGVAT PRASAD 22 23 20 20 27 24 18 20 174
VANITA MELHOO RAM 23 26 20 19 23 24 17 23 175
VIJAY KUMAR PATIL VANSHARAJ 24 26 20 25 26 24 20 22 187
VIRENDRA KUMAR CHANDRA BHAN 24 26 20 21 27 23 19 23 183


Close Window   Next >>>